Sol&Val is een onderneming die gevestigd is in het Waalse Gewest. Zij biedt aannemers verwerkings- en opslagcapaciteit aan voor alle grondoverschotten afkomstig van hun werven, ongeacht of die grondoverschotten verontreinigd zijn of niet.

Sol&Val levert eveneens professioneel advies omtrent de best beschikbare verwerkingsmethode die toegepast dient te worden zowel op de plaats van de verontreiniging als in geval van afvoer van verontreinigde gronden naar een erkend centrum.

Alle gronden, gestockeerd op een centrum van Sol&Val worden onderworpen aan een heel strenge milieuhygiënische analyse waarna zij ingedeeld worden in bepaalde hergebruikscategorieën. Aannemers, bedrijven en particulieren die grond nodig hebben kunnen hiervoor steeds op Sol&Val beroep doen.

Sol&Val beschikt over een verwerkingscapaciteit van 80.000 ton grond per jaar. Met haar centrale ligging in de provincie Henegouwen, biedt Sol&Val een essentiël bijdrage voor de efficiënte gezamenlijke aanpak van de talrijke verlaten verontreinigde industriële sites en oude benzinestations, die in deze prachtige groene provincie gevestigd zijn.

 

Samengevat is Sol&Val actief in:


•  Verwerking van verontreinigde grond

Grond die voldoet aan de rubriek 17-05-03 van het besluit van de Waalse regering van 24 januari 2002 wordt op het centrum verwerkt door bioremediatie.

meer informatie

•  Opslag

Het centrum beschikt over een grote opslagcapaciteit voor zowel binnenkomende als voor verwerkte gebruiksklare grond. Dit biedt de mogelijkheid om bij aanlevering van verontreinigde gronden meteen ook retourvrachten mee te nemen van gebruiksklare grond. Op die manier kan een aannemer de transportkosten drastisch beperken.

meer informatie

•  Stabilisering door middel van kalk

Verbetering van de mechanische eigenschappen van de aanvulgrond.

meer informatie

•  Gereinigde grond

Na verwerking beantwoordt de grond aan de definitie van "gereingde grond", zoals vermeld in de Europese Afvalstoffencatalogus, onder code 19-13-02 en kan die worden aangewend als aanvulgrond.

Dankzij de professionele beheersing van al die activiteiten is Sol&Val in staat een oplossing te bieden voor alle saneringsproblemen waarmee aannemers te kampen hebben. Op maatschappelijk vlak biedt Sol&Val een lokale industriële respons om de nieuwe milieuvoorschriften inzake bodemsanering te respecteren.

meer informatie